eMKa

eMKa

Słowniki tureckie, Bibliografie ...

Słowniki tureckie, Bibliografie ...

 
  Bibliografia Profesora Stanisława Kałużyńskiego

Okładka

 

Bibliografia Profesora Stanisława Kałużyńskiego : ze wstępem biograficznym = Bibliography of Professor Stanisław Kałużyński : with a biographical introduction / Maria Kozłowska ; pod red. Jerzego Tulisowa. – Warszawa : „eMKa”, 2011. – 166 s. : il. ; 22 cm. – ISBN 978-83-923825-1-5. 

Oprawa twarda
Format A5
Cena: 35 zł

 

 Książka ukazuje się w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin

Profesora Stanisława Kałużyńskiego (1925-2007).

Profesor Stanisław Kałużyński światowej sławy uczony – ałtaista, nestor polskiej mongolistyki, badacz języków i kultur Azji Środkowej i Syberii, popularyzator wiedzy o ludach stepowych Azji. Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Uhonorowany tytułem Doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Mongolskiego w Ułanbatorze. Członek Honorowy Mongolskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego i jego wieloletni prezes oraz redaktor naczelny „Przeglądu Orientalistycznego”, członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN, komitetów redakcyjnych „Rocznika Orientalistycznego” i serii „Prace Orientalistyczne” oraz towarzystw krajowych i zagranicznych.

Dorobek Profesora obejmuje publikacje mongolistyczne, jak i turkologiczne, prace poświęcone egzotycznemu ludowi Sibe, prace z dziejów polskiej orientalistyki i popularnonaukowe książki o Mongolii.

Prezentowana Bibliografia Profesora Stanisława Kałużyńskiego to nie tylko wykaz prac, ale i obszerna biografia – w językach polskim i angielskim – zawierająca wiele informacji z życia i działalności Profesora, przeplatanych nieraz zabawnymi i poruszającymi wątkami. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami przedstawiającymi Profesora w życiu naukowym i prywatnym oraz zdjęciami okładek Jego książek. Uzupełniają ją wstęp do Bibliografii, wykaz skrótów, wykaz referatów krajowych wygłoszonych przez Profesora, indeksy osób i tytułów, bibliografia oraz spis ilustracji.

Jest to bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1952-2008 (s. 73-127), tj. obejmująca prace Profesora, ich recenzje, oraz opracowania o Profesorze, w tym noty biograficzne i nekrologowe. Publikacje zestawiono w układzie chronologicznym, według form piśmienniczych, oraz alfabetycznym. Opisy bibliograficzne podano w formie najpełniejszej i zgodnie z obowiązującymi normami polskimi.

Pierwsze opracowanie bibliografii prac Profesora Stanisława Kałużyńskiego tej samej autorki pt. Bibliography of Stanisław Kałużyński in the period 1952–2003 ukazało się w „Roczniku Orientalistycznym” t. 58 z. 1, zatytułowanym Opera altaistica Professori Stanislao Kałużyński octogenario dicata (Warszawa 2005, s. 15-32).

 ||||||

 ||||||

 

Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk 

spis referatów wygłoszonych na posiedzeniach naukowych 1952-2012

 

 

 Komitet Nauk Orientalistycznych : spis referatów wygłoszonych na posiedzeniach naukowych 1952-2012 / oprac. Maria Kozłowska. – Warszawa : „eMKa”, 2012. – 60 s. ; 19 cm. – ISBN 978-83-923825-2-2.

Okładka 

 

Oprawa miękka
Format: 13x19
Cena: 21,00 zł

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN (KNO PAN) powołano w 1952 r. jako Komitet Orientalistyczny. W 1960 przekształcono go w Sekcję Orientalistyczną Komitetu Nauk Filologicznych, a w 1962 restytuowano pod obecną nazwą. Od 1966 do sierpnia 1970 jego działalność była zawieszona. Siedzibą KNO PAN jest Warszawa.

W latach 1952-2012 na posiedzeniach plenarnych KNO PAN wygłoszono blisko 300 referatów naukowych.

 

 

 

 

 
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Słownik turecko-polski